Privacy statement voor het Nefit Partner Programma

Privacyverklaring

Bosch Thermotechniek BV (hierna "Bosch" "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

Bosch respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan onze websites en het gebruik van mobiele applicaties worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Dit zijn onze contactgegevens:

Bosch Thermotechniek BV

Postbus 3

7400 AA Deventer

tel: 0570 602 500

privacy@bosch-thermotechniek.nl

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Verwerkte categorieën van gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

• Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)

• Contractuele stamgegevens (bijvoorbeeld contractuele relaties, contractuele of productinteresse)

• Klantgeschiedenis

• Financieel contractbeheer- en betalingsgegevens

• Planning en controlegegevens

• Transactiegegevens

• Opgevraagde informatie (van derden, bijv. bureaus voor kredietinformatie of van openbare adressenbestanden)

Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

– Verstrekking van deze online-aanbiedingen en uitvoering van een contract volgens onze contractbepalingen

(Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract).

– Verstrekking van deze online-aanbiedingen en uitvoering van een contract volgens onze contractbepalingen, inclusief de afrekening. De afrekening kan de verkoop van vorderingen inhouden.

(Rechtsgrondslagen: Uitvoering van een contract of ons rechtmatig belang bij een doelmatig vorderingenbeheer of de verkoop van vorderingen).

– Om onderbrekingen/storingen op te sporen en om veiligheidsredenen

(Rechtsgrondslagen: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en een rechtmatig belang bij het verhelpen van onderbrekingen/storingen en de veiligheid van onze aanbiedingen).

– Eigen reclame en reclame door derden en tevens marktonderzoek en bereikmeting binnen de wettelijk toegestane grenzen of op basis van toestemming

(Rechtsgrondslagen: Toestemming / rechtmatig belang onzerzijds bij direct marketing voor zover deze plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).

– Toezending van een nieuwsbrief via e-mail of als sms/mms met toestemming van de ontvanger

(Rechtsgrondslag: Toestemming).

– Bescherming en verdediging van onze rechten

(Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang onzerzijds voor de bescherming en verdediging van onze rechten).

Registratie

Indien u diensten/prestaties wilt gebruiken/genieten waarvoor een contract moet worden afgesloten, verzoeken wij u om u te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de afsluiting en de uitvoering van het contract (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, en indien toepasselijk, gegevens over de gewenste betalingswijze of de rekeninghouder) en eventueel ook nadere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens zijn aangegeven met een *.

Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder of zonder volledig IP-adres). Zie hiervoor de module Webanalyse.

In logbestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

– IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;

– Internetadres van de website van waaruit toegang is verkregen tot de online-aanbieding (zogeheten URL van herkomst of verwijzende URL);

– Naam van de dienstverlener die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de online-aanbiedingen;

– Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;

– Datum en tijd en ook de duur van het ophalen van informatie;

– Hoeveelheid doorgegeven gegevens;

– Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, onder meer de geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);

– http-statuscode (bijv. "Aanvraag succesvol" of "Bestand niet gevonden").

Kinderen

Dit online-aanbod is niet voor kinderen onder 16 jaar.

Doorgifte van gegevens

Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of de derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen. Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een rechtmatig belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)

Wij hebben externe dienstverleners ingeschakeld voor taken als verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, betalingsafhandeling, programmering, gegevenshosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Aankondigingen van pakketten

Om de bezorging van uw pakketten aan te kondigen geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer in het kader van de uitvoering van het contract door aan externe dienstverleners, b.v. pakketbezorgingsdiensten en gerenommeerde transporteurs als PostNL, UPS, Virupa, Vonk en Co BV en Van den Heuvel transport.

Deze bedrijven verwerken gegevens als een verwerkingsverantwoordelijke.

Opslagduur; bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

Gebruik van cookies

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Wanneer u dit online-aanbod later opnieuw bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende dienstverlener en maakt zo herkenning van het eindapparaat mogelijk. Door het uitlezen van de cookies kunnen wij het ontwerp van onze online-aanbiedingen voor u dienovereenkomstig aanpassen en het gebruik voor u gemakkelijker maken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookie pop-upvenster gevraagd of u de cookies die op onze website worden gezet, wilt toestaan of in uw instellingen wilt uitschakelen.

Kiest u ervoor om de cookies te blokkeren, dan wordt in uw browser een opt-out-cookie gezet. Deze cookie dient uitsluitend om uw bezwaar te registreren. Het uitschakelen van cookies kan bepaalde functies van onze internetpagina's niet meer tot uw beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden ingesteld voor de browser die werd gebruikt om deze in te stellen. Wanneer u cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Uw voorkeursinstelling geldt niet voor cookies die door andere dienstverleners worden ingesteld tijdens uw bezoeken aan internetpagina's van derden.

Met uw browser kunt u te allen tijde alle cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfuncties van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies van derden beheren en uitschakelen op de volgende webpagina:

www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Deze website wordt niet door ons beheerd: daarom zijn wij niet verantwoordelijk en hebben wij geen invloed op de inhoud en beschikbaarheid.

Overzicht van door ons gebruikte cookies

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van cookies die wij gebruiken.

Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk zodat wij onze online-aanbiedingen veilig ter beschikking kunnen stellen. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

– Cookies die onze gebruikers identificeren of authentiseren;

– Cookies die tijdelijk bepaalde gebruikersinvoer opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier);

– Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen);

– Cookies die gegevens opslaan om ongehinderde weergave van video- of audiocontent te garanderen.

Analysecookies

Wij gebruiken analysecookies om het gebruikersgedrag (bijv. klikken op een advertentie, ingevoerde zoekopdrachten) van onze gebruikers te registreren en statistisch te analyseren.

Reclamecookies

Wij gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden. De gebruikersgedragsprofielen die met behulp van dergelijke cookies zijn aangemaakt (bijv. aangeklikte reclames, bezochte subpagina's, ingevoerde zoekopdrachten), worden door ons gebruikt om reclames of aanbiedingen weer te geven die op uw interesses zijn afgestemd ("op interesse gebaseerde reclame").

Reclamecookies van derden

Wij staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te verzamelen via reclamecookies. Dit stelt ons en derden in staat om aan gebruikers van onze online-aanbiedingen op interesses gebaseerde advertenties te tonen die op een analyse van uw gebruikersgedrag (bijv. aangeklikte reclames, bezochte subpagina's en ingevoerde zoekopdrachten) als geheel gebaseerd zijn en dus niet beperkt zijn tot onze online-aanbiedingen.

Conversiecookies

Onze conversie tracking-partners zetten een cookie op uw computer ("conversiecookie") indien u onze website hebt bereikt via een advertentie van de betreffende partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Wanneer u bepaalde pagina's bezoekt die wij hosten en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de betreffende conversie tracking-partner zien dat een bepaalde gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en zo werd doorgestuurd naar onze pagina. Informatie verzameld via een conversiecookie wordt gebruikt om conversie-statistieken op te stellen en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat de betreffende advertentie heeft aangeklikt en doorgestuurd werd naar een pagina die is voorzien van een conversietracking-tag.

Webanalyse

Wij verzamelen geen data voor webanalyse. Het enige dat tijdelijk gelogd wordt zijn webserver logs met URL’s en IP adressen om fraude te voorkomen.

Daarnaast kunt u het aanmaken van gebruiksprofielen in zijn geheel vermijden door het cookiegebruik helemaal uit te schakelen; zie hiervoor het hoofdstuk Cookies uitschakelen en verwijderen.

Gebruik van retargeting-tools

Wij maken geen gebruikt van retargeting-tools.

Gebruik van onze mobiele applicaties

Naast onze online-aanbiedingen stellen wij u mobiele applicaties ("apps") ter beschikking die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Behalve de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen wij via onze apps ook aanvullende persoonsgegevens die specifiek uit het gebruik van een mobiel apparaat voortkomen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Verwerking van uw locatiegegevens

Onze aanbiedingen omvatten ook zogeheten locatiegebonden diensten, waarmee wij u speciale aanbiedingen voorstellen die zijn toegesneden op uw specifieke locatie. Om deze app-functie aan te kunnen bieden verzamelen wij de laatste drie GPS-locaties die door het mobiele apparaat en uw IP-adres zijn geleverd, voor zover u daarvoor toestemming geeft. Wij maken hierbij geen verplaatsingenprofiel aan. U kunt deze functie uitschakelen in de betreffende app-instellingen of in de instellingen van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat of tijdelijk onderbreken zonder de basisfunctionaliteit van de app te beïnvloeden.

Verwerking van de Advertising Identifier/Advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij, met uw toestemming, voor iOS-apparaten de zogeheten "Advertising Identifier" (IDFA) en voor Android-apparaten de zogeheten "Advertising ID". Dit zijn unieke, maar niet-gepersonaliseerde en niet-permanente ID-nummers voor een bepaald eindapparaat die door iOS of Android beschikbaar worden gesteld. De hierover verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan of gecombineerd met andere apparaatgerelateerde informatie. De ID-nummers gebruiken wij om u gepersonaliseerde reclame beschikbaar te stellen en om uw gebruik te kunnen analyseren. Wanneer u in de iOS-instellingen onder "Privacy" – "Reclame" de optie "Geen reclametracking" activeert of op Android onder "Google instellingen" – "Advertenties" de optie "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" kiest, kunnen wij alleen de volgende metingen uitvoeren: meting van uw interactie met banners door telling van het aantal malen dat een banner verschijnt zonder klik daarop ("frequency capping"), klikpercentage, vaststelling van uniek gebruik ("unique user"), evenals veiligheidsmetingen, fraudebestrijding en verhelpen van fouten. In de apparaatinstellingen kunt u op elk moment uw IDFA of Advertising ID verwijderen ("Ad-ID terugzetten"); daarna wordt een nieuw ID-nummer aangemaakt dat niet met de eerder verzamelde gegevens wordt samengevoegd. Wij wijzen erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het betreffende ID-nummer beperkt.

App-analyse

Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze online-aanbiedingen om deze gebruiksvriendelijker te maken en om bereikmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken wij de app-analyse-tools die in dit hoofdstuk worden beschreven.

De gebruiksprofielen die door deze tools zijn aangemaakt, worden niet gecombineerd met persoonsgegevens. De tools gebruiken de IP-adressen van gebruikers helemaal niet of verkorten deze adressen onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als verwerkers en doen dat op onze aanwijzingen en niet voor hun eigen doeleinden.

Hieronder vindt u informatie over de aanbieder van elke tool en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens via de tool.

Google Analytics voor mobiele applicaties

Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Hierbij wordt het IP-adres door Google in de meeste gevallen binnen de EU verkort en alleen in uitzonderlijke gevallen in de Verenigde Staten. In alle gevallen worden IP's alleen in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door contact op te nemen via https://support.google.com/analytics/?hl=nl of https://www.google.com/intl/nl/contact

iTunes Connect App Analytics voor mobiele applicaties

iTunes Connect App Analytics wordt geleverd door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014 (“Apple”).

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door deze tool door contact op te nemen via https://support.apple.com/nl-nl

Gegevensverwerking door exploitanten van app stores

Wij verzamelen geen gegevens en de doorgifte van gegevens zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individueel apparaat-ID bij een app store (zoals Google Play van Google, App Store van Apple of Galaxy Apps Store van Samsung) tijdens het downloaden van de betreffende applicatie valt niet binnen onze verantwoordelijkheid. Op het verzamelen van gegevens en het latere bewerken ervan door een app store als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij geen invloed.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking

In het kader van onze online-aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht. Mocht u op een later tijdstip besluiten dat u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online-aanbod, in voortkomend geval. Dit vindt plaats in de administratieve instellingen. Eventueel kunt u ook contact met ons opnemen. Volg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk Contact.

Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Rechten van de gebruiker

Informatie over de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in het hoofdstuk Contact. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en inzage:

U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en verwijdering:

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).

Verwerkingsbeperking:

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. Wij zullen de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij wij, volgens wettelijke voorschriften, aantoonbare redenen aanvoeren voor verdere verwerking die buiten uw belangen, rechten en vrijheden vallen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing:

Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende reclameactie.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond "rechtmatig belang":

Bovendien hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op de rechtsgrond rechtmatig belang. Wij staken dan de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende rechtmatige gronden volgens de wettelijke voorschriften voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming:

Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt beroep aantekenen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres:Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon:0900 - 2001 201
Website:http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en tevens voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met onze concernfunctionaris voor gegevensbescherming:

Mr. Matthias Goebel, Corporate Commissioner for Data Protection

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart, Duitsland

E-mail: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Ingangsdatum: 20.05.2018

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u verder gaat op deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Ik ga akkoord Cookiebeleid